GO Main Menu Go Main Contents Go Bottom Menu

Privacyverklaring voor websitebezoekers


Laatst bijgewerkt: augustus 2020INLEIDING

Deze privacyverklaring wordt verstrekt door Celltrion Healthcare Co., Ltd. (hierna ‘Celltrion Healthcare’ of ‘wij’ genoemd) en haar dochterondernemingen/filialen om uit te leggen wie we zijn, hoe we persoonlijke gegevens over bezoekers van onze website verzamelen, delen en gebruiken (hierna ‘u’ of ‘gebruiker’ genoemd), evenals hoe bezoekers hun rechten inzake privacy kunnen uitoefenen. Als u vragen of opmerkingen heeft over ons gebruik van uw persoonlijke gegevens, of als u een van uw rechten wilt uitoefenen, inclusief, maar niet beperkt tot, bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens op de manieren die we hier beschrijven, neem dan contact met ons op via de gegevens aan het einde van deze privacyverklaring.

Celltrion Healthcare doet haar best om uw rechten inzake privacy te beschermen.


WIE WIJ ZIJN

Celltrion Healthcare is een farmaceutisch bedrijf dat wereldwijd actief is en waarvan het hoofdkantoor van het moederbedrijf in Incheon, Zuid-Korea, is gevestigd. Voor meer informatie, bezoek onze website op https://www.celltrionhealthcare.comPERSOONLIJKE GEGEVENS

Registratie om onze websites te bezoeken is niet vereist. Sommige diensten kunnen echter vereisen dat bezoekers persoonlijke gegevens verstrekken, zoals contactgegevens en belangen.

‘Persoonlijke gegevens’ kunnen verwijzen naar gegevens die iemand identificeren als een individu of die betrekking hebben op een identificeerbare persoon, zoals:

• Contactgegevens (naam, telefoonnummers en e-mailadressen);

• Belangen (gezondheidsproblemen, specifieke verzoeken via de website).

Als u een zorgprofessional‘’ bent, kunnen we u aanvullende persoonlijke gegevens vragen die gerelateerd zijn aan onze professionele interactie met u.

* Zorgprofessional verwijst naar elk lid van de medische, tandheelkundige, apothekers- of verpleegkundige beroepsgroep of elke andere persoon die, in het kader van zijn of haar professionele activiteiten, een geneesmiddel kan voorschrijven, kopen, leveren of toedienen.

* Aanvullende persoonlijke gegevens omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

• Professionele biografie/accreditaties;

• Gegevens met betrekking tot licenties, specialiteiten, professionele lidmaatschappen, publicaties, referenties en andere professionele prestaties;

• Gegevens met betrekking tot uw gebruik van onze producten en uw interacties met ons en m.b.t. de diensten voor degenen voor wie u zorgt.


Om ons persoonsgegevens te verstrekken of ons toestemming te geven om persoonlijke gegevens te verzamelen van andere personen dan uzelf, is een geldige bevoegdheid vereist zodat dit in overeenstemming met de relevante wetgeving gebeurt.GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

We gebruiken persoonlijke gegevens om functionaliteiten op onze websites te behouden, zoals:

• Klantenservice verlenen aan gebruikers;

• Reageren op vragen van gebruikers en het voldoen aan verzoeken van gebruikers;

• Het verzenden van administratieve informatie naar gebruikers, zoals wijzigingen in onze algemene voorwaarden en ons beleid, evenals marktinformatie waarvan wij denken dat deze interessant voor u kan zijn.


We gebruiken ook persoonlijke gegevens om ervoor te zorgen dat onze zakelijke activiteiten voldoen aan alle relevante wettelijke verplichtingen en overeenkomen met onze legitieme belangen.Onze zakelijke activiteiten kunnen zijn:

• Gegevensanalyse;

• Interne gegevensaudits;

• Gebruikstrends identificeren voor onze websites;

• Detecteren, voorkomen en onderzoeken van fraude bij het gebruik van onze websites;

• Bewaking van cyberveiligheid;

• Onze producten en diensten ontwikkelen, verbeteren of aanpassen;

• Het valideren van gebruikersmogelijkheden in het toegang krijgen tot of gebruikmaken van onze producten en diensten;

• Begrijpen hoe onze producten en diensten invloed hebben op u en degenen in uw zorg;

• Uitbreiding van ons bedrijfsnetwerk en activiteitenbereik.


De persoonlijke gegevens die u en andere websitegebruikers verstrekken, kunnen worden verzameld. We kunnen dergelijke geaggregeerde gegevens voor elk doel gebruiken en bekendmaken. Geaggregeerde gegevens identificeren u of een andere persoon niet persoonlijk.PERSOONLIJKE GEGEVENS OPENBAAR MAKEN

We maken persoonlijke gegevens bekend aan derden, namelijk:

• Onze dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen wereldwijd voor de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring.

• Serviceproviders om services te bieden, waaronder, maar niet beperkt tot: websitehosting, gegevensanalyse, informatietechnologie, infrastructurele voorzieningen, klantenservice, e-mailbezorging en auditing.

• Andere bedrijven waarmee we samenwerken met betrekking tot bepaalde producten of diensten, inclusief onze partners voor producten die we gezamenlijk ontwikkelen en op de markt brengen.


We maken uw persoonlijke gegevens ook bekend wanneer wij dit noodzakelijk of gepast achten:

• (i) Om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, evenals aan onze wettelijke monitoring- en rapportageverplichtingen (inclusief wetten buiten uw land van verblijf), (ii) om te reageren op verzoeken van zowel openbare als overheidsinstanties (inclusief autoriteiten buiten uw land van verblijf), (iii) om samen te werken met wetshandhavers, of (iv) voor andere juridische doeleinden.RECHTSGROND VOOR VERWERKING VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE (alleen EER-bezoekers)

Als u een bezoeker uit de Europese Economische Ruimte bent, hangt onze wettelijke basis voor het verzamelen en gebruiken van de persoonlijke informatie zoals hierboven beschreven af van de betreffende persoonlijke informatie en de specifieke context waarin we deze verzamelen.

We zullen over het algemeen echter alleen persoonlijke informatie van u verzamelen als we uw toestemming hebben om dit te doen, of als de verwerking in ons legitieme belang is en niet wordt opgeheven door uw belangen op het gebied van gegevensbescherming of fundamentele rechten en vrijheden.

Als we u vragen persoonlijke informatie te verstrekken om te voldoen aan een wettelijke vereiste of voor contactdoeleinden, zullen we dit op het relevante moment duidelijk maken en u adviseren over uw verplichting voor het verstrekken van uw persoonlijke informatie (en over de mogelijke gevolgen van het niet verstrekken van uw persoonlijke gegevens).

Als we uw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken op basis van onze legitieme belangen (of die van een derde partij), zullen we u waarschuwen en verduidelijken wat op het relevante moment die legitieme belangen zijn.INDIVIDUELE RECHTEN

Op sommige van onze websites heeft u de mogelijkheid om uw profiel online bij te werken.

Als u uw persoonlijke gegevens die u ons via deze websites heeft verstrekt wilt bekijken, verbeteren, bijwerken, verbergen, beperken of verwijderen, of als u een elektronische kopie van uw persoonlijke gegevens wenst te ontvangen met als doel die te verzenden naar een ander bedrijf, kunt u contact met ons opnemen zoals aangegeven bij ‘CONTACT MET ONS OPNEMEN’. We zullen onmiddellijk op uw verzoek reageren, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Vermeld in uw verzoek welke persoonlijke gegevens u wenst te wijzigen en of u ze uit onze database wilt laten verwijderen, of stel bepaalde beperkingen in voor ons gebruik van uw gegevens. Mogelijk moeten we uw identiteit verifiëren voordat we uw verzoek uitvoeren. We doen ons best om zo snel als redelijkerwijs mogelijk is op uw verzoek te reageren.

Wanneer u wordt gevraagd om persoonlijke gegevens te verstrekken, kunt u dit weigeren. Als u ervoor kiest om de benodigde informatie niet te verstrekken, kan dit echter onze mogelijkheid om u de gevraagde service te verlenen, beperken.

Houd er rekening mee dat we mogelijk bepaalde typen persoonlijke gegevens moeten bewaren voor archiveringsdoeleinden.GEGEVENSBEVEILIGING

We proberen redelijke organisatorische, technische en administratieve maatregelen te nemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Dit omvat het coderen van uw persoonlijke gegevens tijdens het transport en bij opslag.BEWAARPERIODE GEGEVENS

We bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig of toegestaan in het licht van het doel of de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen en zoals uiteengezet in deze privacyverklaring.

Als het niet nodig is om uw persoonlijke gegevens te verwerken voor legitieme zakelijke doelen, zullen we deze verwijderen of anonimiseren of, als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld als uw persoonlijke gegevens zijn opgeslagen in back-uparchieven), zullen we uw persoonlijke informatie veilig opslaan en uitsluiten van verdere verwerking totdat ze veilig kan worden verwijderd.INTERNATIONALE GEGEVENSOVERDRACHTEN

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen naar en verwerkt worden in andere landen dan het land waar u woonachtig bent. Deze landen kunnen gegevensbeschermingswetten hebben die verschillen van de wetten in uw land.

De servers van deze website bevinden zich in Zuid-Korea . We kunnen uw persoonlijke gegevens voor legitieme doeleinden overdragen aan onze dochterondernemingen/gelieerde ondernemingen, externe dienstverleners en zakelijke partners over de hele wereld.

We hebben echter passende voorzorgsmaatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens beschermd blijven in overeenstemming met deze privacyverklaring. Dit omvat de implementatie van de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie voor de overdracht van persoonlijke informatie tussen onze groepsmaatschappijen, waarbij alle groepsmaatschappijen verplicht zijn de persoonlijke informatie vanuit de EER die zij verwerken te beschermen in overeenstemming met de gegevensbeschermingswetten van de Europese Unie.

Passende waarborgen zijn ook geïmplementeerd bij onze externe dienstverleners en partners. Verdere details, samen met onze modelcontractbepalingen, kunnen op verzoek worden verstrekt.GEBRUIK DOOR MINDERJARIGEN

Onze websites en online services zijn niet bedoeld voor gebruik door personen jonger dan 18 jaar.UPDATES

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken als reactie op veranderende juridische, technische of zakelijke ontwikkelingen. Wanneer we onze privacyverklaring bijwerken, nemen we passende maatregelen om u te informeren over het belang van de wijzigingen die we aanbrengen. We zullen uw toestemming vragen voor materiële wijzigingen in de privacyverklaring als en waar dit vereist is door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op de datum hierboven weergegeven bij ‘Laatst bijgewerkt’.CONTACT MET ONS OPNEMEN

Als u vragen of opmerkingen heeft over ons gebruik van uw persoonlijke gegevens, neem dan contact op met onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming via de volgende contactgegevens: dpo.cthc.nl@celltrionhc.com

Als u inwoner bent van de EER, kunt u ook contact opnemen met onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming voor de EU/EER-regio via: DPO.CTHC@celltrionhc.com (Privaon : Hevosenkenkä 3, 02600 Espoo, Finland. +358 50 3281446).

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming, zoals voor EER-inwoners: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_nl

Privacyverklaring voor klanten en zakenpartners


Laatst bijgewerkt: augustus 2020INLEIDING

Deze privacyverklaring is bedoeld voor zorgprofessionals, klanten/potentiële klanten, leveranciers en dienstverleners, inclusief vertegenwoordigers of contactpersonen van rechtspersonen.

Deze privacyverklaring wordt verstrekt door Celltrion Healthcare Co., Ltd. (hierna ‘Celltrion Healthcare’ of ‘wij’ genoemd) en haar dochterondernemingen/filialen om uit te leggen wie we zijn, hoe we persoonlijke gegevens over u verzamelen, evenals hoe u uw rechten inzake privacy kunt uitoefenen. Als u vragen of opmerkingen heeft over ons gebruik van uw persoonlijke gegevens, of als u een van uw rechten wilt uitoefenen, inclusief, maar niet beperkt tot, bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens op de manieren die we hier beschrijven, neem dan contact met ons op via de gegevens aan het einde van deze privacyverklaring.

Celltrion Healthcare doet haar best om uw rechten inzake privacy te beschermen.WIE WIJ ZIJN

Celltrion Healthcare is een farmaceutisch bedrijf dat wereldwijd actief is en waarvan het hoofdkantoor van het moederbedrijf in Incheon, Zuid-Korea is gevestigd. Voor meer informatie, bezoek onze website op https://www.celltrionhealthcare.comPERSOONLIJKE GEGEVENS

‘Persoonlijke gegevens’ kunnen verwijzen naar gegevens die iemand identificeren als een individu of die betrekking hebben op een identificeerbare persoon.

Als u een ‘’zorgprofessional bent, kunnen we u aanvullende persoonlijke gegevens vragen.

* Zorgprofessional verwijst naar elk lid van de medische, tandheelkundige, apothekers- of verpleegkundige beroepsgroep of elke andere persoon die, in het kader van zijn of haar professionele activiteiten, een geneesmiddel kan voorschrijven, kopen, leveren of toedienen


Persoonlijke gegevens die we kunnen vragen zijn onder meer:

• Algemene informatie (zoals naam, geslacht, geboortedatum, nationaliteit)

• Identificatie-informatie (zoals ID-kaart, BSN, paspoortnummers)

• Contactgegevens (zoals postadres, telefoonnummers, e-mailadressen)

• Functie (zoals titel, functie, bedrijfsnaam)

• Financiële informatie


Als u een zorgprofessional‘’ bent, kunnen we ook om aanvullende gegevens vragen met betrekking tot onze professionele interactie met u zoals:

• Professionele biografie/accreditaties;

• Gegevens met betrekking tot licenties, specialiteiten, professionele lidmaatschappen, publicaties, referenties en andere professionele prestaties; of

• Gegevens met betrekking tot uw gebruik van onze producten en uw interacties met ons en m.b.t. de diensten voor degenen voor wie u zorgt.


Als we u vragen om andere persoonlijke informatie te verstrekken die hierboven niet is beschreven, zullen de gevraagde specifieke informatie en de redenen waarom we deze nodig hebben, u duidelijk worden gemaakt op het moment dat we uw persoonlijke informatie verzamelen.

We kunnen ook persoonlijke gegevens verzamelen van andere bronnen, waaronder gegevensmakelaars, openbaar toegankelijke databases, gezamenlijke marketingpartners en andere derde partijen. In dit geval zullen dergelijke collecties worden uitgevoerd met toestemming van de betrokkenen.

Om ons persoonsgegevens te verstrekken of ons toestemming te geven om persoonlijke gegevens te verzamelen van andere personen dan uzelf, is een geldige bevoegdheid vereist zodat dit in overeenstemming met de relevante wetgeving gebeurt.

Over het algemeen zullen we de persoonlijke informatie die we over u verzamelen alleen gebruiken voor de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring; over elk ander niet genoemd doel krijgt u uitleg op het moment dat uw persoonlijke informatie wordt verzameld. We kunnen uw persoonlijke gegevens echter ook gebruiken voor andere doeleinden die niet onverenigbaar zijn met de doeleinden die we u hebben bekendgemaakt (zoals archiveringsdoeleinden, wetenschappelijke of historisch-onderzoekdoeleinden of statistische doeleinden) als en waar dit is toegestaan door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

We gebruiken persoonlijke gegevens om:

• Het verklaarde doel uit te voeren wanneer we uw voorafgaande toestemming hebben verkregen;

• Contractuele verplichtingen uit te voeren;

• Te voldoen aan wettelijke/regelgevende verplichtingen.


We gebruiken ook persoonlijke gegevens waar nodig voor onze legitieme belangen en overschrijven uw gegevensbescherming of fundamentele rechten en vrijheden niet.

Ons doel van gegevensverwerking omvat:

- Onze (contractuele) relatie met u te ontwikkelen en beheren, zoals:

• het verlenen van onze diensten en beantwoorden van uw vragen;

• het verzenden van administratieve informatie naar u, zoals wijzigingen in onze algemene voorwaarden en ons beleid, evenals marktinformatie waarvan wij denken dat deze interessant voor u kan zijn;

• het verbeteren van de kwaliteit van onze interacties en diensten;

• het ontwikkelen van transactionele transparantie zoals ‘ken uw klanten’ (know your customer, KYC)-gegevens vereist door financiële instellingen, bankgegevens, facturen, overmakingen en ontvangsten met betrekking tot onze leveranciers of dienstverleners;

• zorgen voor transparantie bij waardeoverdracht.

- Met u als zorgprofessional in gesprek gaan, als volgt:

• verifiëren of u in aanmerking komt voor toegang tot specifieke producten, services en gegevens die alleen aan bepaalde gelicentieerde zorgprofessionals kunnen worden verstrekt;

• interactie met u op basis van uw professionele expertise en mening via digitale en/of andere middelen;

• u betrekken bij programma's/panels van zorgprofessionals;

• contact met u opnemen voor uw professionele expertise, in het kader van enquêtes met betrekking tot producten of diensten van onze entiteiten of zakelijke partners;

• met u samenwerken aan medische evenementen, publicaties of adviesvergaderingen;

• om uw mening te vragen over producten en diensten die door ons of een gelieerde onderneming of zakenpartner worden gepromoot voor ontwikkeling en verbetering.

- voldoen aan wettelijke/regelgevende verplichtingen of voor onze legitieme belangen, als volgt:

• het analyseren of voorspellen van uw voorkeuren om onze interacties met u te verbeteren (d.w.z. om u de inhoud, producten en aanbiedingen via onze site, e-mails of digitale tools te leveren waarvan wij denken dat deze relevant zijn voor uw professionele interesses);

• uitvoeren van gegevensanalyse en audits;

• identificeren van gebruikstrends in het gebruik van onze sites en het analyseren van de effectiviteit van onze communicatie;

• fraude detecteren, voorkomen en onderzoeken, inclusief (cyber-) veiligheidsbewaking en preventie;

• onze producten en diensten ontwikkelen, verbeteren of aanpassen;

• valideren van uw toegang tot of gebruik van bepaalde producten of diensten;

• begrijpen hoe onze producten en diensten invloed hebben op u en degenen onder uw zorg;

• onze bedrijfsactiviteiten uitvoeren en uitbreiden.

De persoonlijke gegevens die u en andere personen verstrekken, kunnen worden verzameld. We kunnen dergelijke geaggregeerde gegevens voor elk doel gebruiken en bekendmaken. Geaggregeerde gegevens identificeren u of een andere persoon niet persoonlijk.PERSOONLIJKE GEGEVENS OPENBAAR MAKEN

We maken persoonlijke gegevens bekend aan derden, namelijk:

• Onze dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen wereldwijd voor de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring.

• Serviceproviders om services te bieden, waaronder, maar niet beperkt tot: websitehosting, gegevensanalyse, informatietechnologie, infrastructurele voorzieningen, klantenservice, e-mailbezorging en auditing.

• Andere bedrijven waarmee we samenwerken met betrekking tot bepaalde producten of diensten. Dit kunnen onze partners zijn met wie we producten gezamenlijk ontwikkelen en op de markt brengen.

• Aan elke andere persoon met uw toestemming voor de openbaarmaking.

We maken uw persoonlijke gegevens ook bekend wanneer wij dit noodzakelijk of gepast achten:

• (i) Om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, evenals aan onze wettelijke monitoring- en rapportageverplichtingen (waaronder mogelijk ook wetten buiten uw land van verblijf), (ii) om te reageren op verzoeken van zowel openbare als overheidsinstanties (waaronder mogelijk ook autoriteiten buiten uw land van verblijf), (iii) om samen te werken met wetshandhavers, of (iv) voor andere juridische doeleinden.RECHTSGROND VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE (alleen EER-inwoners)

Als u een inwoner uit de Europese Economische Ruimte bent, hangt onze wettelijke basis voor het verzamelen en gebruiken van de persoonlijke informatie zoals hierboven beschreven af van de betreffende persoonlijke informatie en de specifieke context waarin we deze verzamelen.

We zullen over het algemeen echter alleen persoonlijke informatie van u verzamelen als we uw toestemming hebben om dit te doen, waar het nodig is om een contract met u uit te voeren, of als de verwerking in ons legitieme belang is en niet wordt opgeheven door uw belangen op het gebied van gegevensbescherming of fundamentele rechten en vrijheden. In sommige gevallen moeten we mogelijk persoonlijke informatie van u verzamelen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of om uw vitale belangen of die van een andere persoon te beschermen (bijvoorbeeld om patiënten te informeren over mogelijke bijwerkingen die verband houden met de medicijnen die ze gebruiken).

Als we u vragen persoonlijke informatie te verstrekken om te voldoen aan een wettelijke vereiste of voor contactdoeleinden, zullen we dit op het relevante moment duidelijk maken en u adviseren over uw verplichting voor het verstrekken van uw persoonlijke informatie (en over de mogelijke gevolgen van het niet verstrekken van uw persoonlijke gegevens).

Als we uw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken op basis van onze legitieme belangen (of die van een derde partij), zullen we u waarschuwen en verduidelijken wat op het relevante moment die legitieme belangen zijn.

Als u vragen heeft of meer informatie nodig heeft over de wettelijke basis waarop wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken, neem dan contact met ons op via de contactgegevens hieronder, bij ‘CONTACT MET ONS OPNEMEN’.INDIVIDUELE RECHTEN

Als u uw persoonlijke gegevens die u ons heeft verstrekt wilt bekijken, verbeteren, bijwerken, verbergen, beperken of verwijderen, of als u een elektronische kopie van uw persoonlijke gegevens wenst te ontvangen met als doel die te verzenden naar een ander bedrijf, kunt u contact met ons opnemen zoals aangegeven bij ‘CONTACT MET ONS OPNEMEN’. We zullen op uw verzoek reageren, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Vermeld in uw verzoek welke persoonlijke gegevens u wenst te wijzigen en of u ze uit onze database wilt laten verwijderen, of stel een bepaalde beperking in voor ons gebruik van uw gegevens. Mogelijk moeten we uw identiteit verifiëren voordat we uw verzoek uitvoeren. We doen ons best om zo snel als redelijkerwijs mogelijk is op uw verzoek te reageren.

Wanneer u wordt gevraagd om persoonlijke gegevens te verstrekken, kunt u dit weigeren. Als u ervoor kiest om de benodigde informatie niet te verstrekken, kan dit echter onze mogelijkheid om u de gevraagde service te verlenen, beperken.

Houd er rekening mee dat we mogelijk een bepaald type persoonlijke gegevens moeten bewaren voor archiveringsdoeleinden.GEGEVENSBEVEILIGING

We proberen redelijke organisatorische, technische en administratieve maatregelen te nemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Dit omvat het coderen van uw persoonlijke gegevens tijdens het transport en bij opslag.BEWAARPERIODE GEGEVENS

We bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig of toegestaan in het licht van het doel of de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen en zoals uiteengezet in deze privacyverklaring. De criteria die worden gebruikt om onze bewaartermijnen te bepalen, zijn: (i) de tijdsduur dat u een voortdurende relatie met ons onderhoudt (als de persoonlijke gegevens geen verband houden met een specifiek contract, worden de persoonlijke gegevens opgeslagen gedurende 24 maanden na onze laatste interactie met u); (ii) of er al dan niet een wettelijke verplichting is waaraan wij zijn onderworpen; of (iii) of retentie wel of niet raadzaam is in het licht van onze juridische positie (zoals met betrekking tot de handhaving van de Gebruiksvoorwaarden, toepasselijke verjaringstermijn, geschillen of reglementair onderzoek).

Als het niet langer nodig is om uw persoonlijke gegevens te verwerken voor legitieme zakelijke doelen, zullen we deze verwijderen of anonimiseren of, als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld als uw persoonlijke gegevens zijn opgeslagen in back-uparchieven), zullen we uw persoonlijke informatie veilig opslaan en uitsluiten van verdere verwerking totdat deze veilig kan worden verwijderd.INTERNATIONALE GEGEVENSOVERDRACHTEN

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen naar en verwerkt worden in andere landen dan het land waar u woonachtig bent. Deze landen kunnen gegevensbeschermingswetten hebben die verschillen van de wetten in uw land.

Celltrion Healthcare heeft zijn hoofdkantoor in Zuid-Korea. We kunnen uw persoonlijke gegevens voor legitieme doeleinden overdragen aan onze dochterondernemingen/gelieerde ondernemingen, externe dienstverleners en zakelijke partners over de hele wereld.

We hebben echter passende voorzorgsmaatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens beschermd blijven in overeenstemming met deze privacyverklaring. Dit omvat de implementatie van de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie voor de overdracht van persoonlijke informatie tussen onze groepsmaatschappijen, waarbij alle groepsmaatschappijen verplicht zijn de persoonlijke informatie vanuit de EER die zij verwerken te beschermen in overeenstemming met de gegevensbeschermingswetten van de Europese Unie.

Passende waarborgen zijn ook geïmplementeerd bij onze externe dienstverleners en partners. Verdere details, samen met onze modelcontractbepalingen, kunnen op verzoek worden verstrekt.UPDATES

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken als reactie op veranderende juridische, technische of zakelijke ontwikkelingen. Wanneer we onze privacyverklaring bijwerken, nemen we passende maatregelen om u te informeren over het belang van de wijzigingen die we aanbrengen. We zullen uw toestemming vragen voor materiële wijzigingen in de privacyverklaring als en waar dit vereist is door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op de datum hierboven weergegeven bij ‘Laatst bijgewerkt’.CONTACT MET ONS OPNEMEN

Als u vragen of opmerkingen heeft over ons gebruik van uw persoonlijke gegevens, neem dan contact op met onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming via volgende contactgegevens: dpo.cthc.nl@celltrionhc.com

Als u inwoner bent van de EER, kunt u ook contact opnemen met onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming voor de EU/EER-regio via: DPO.CTHC@celltrionhc.com(Privaon : Hevosenkenkä 3, 02600 Espoo, Finland. +358 50 3281446).

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming, zoals voor EER-inwoners: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_nl

Privacyverklaring voor medewerkers


Laatst bijgewerkt: augustus 2020INLEIDING

Deze privacyverklaring wordt verstrekt door Celltrion Healthcare Co., Ltd. (hierna ‘Celltrion Healthcare’ of ‘wij’ genoemd) en haar dochterondernemingen/filialen om uit te leggen wie we zijn, hoe we persoonlijke gegevens over u, de medewerker, verzamelen, evenals hoe u uw rechten inzake privacy kunt uitoefenen. Als u vragen of opmerkingen heeft over ons gebruik van uw persoonlijke gegevens, of als u een van uw rechten wilt uitoefenen, inclusief, maar niet beperkt tot, bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens op de manieren die we hier beschrijven, neem dan contact met ons op via de gegevens aan het einde van deze privacyverklaring.

Celltrion Healthcare doet haar best om uw rechten inzake privacy te beschermen.WIE WIJ ZIJN

Celltrion Healthcare is een farmaceutisch bedrijf dat wereldwijd actief is en waarvan het hoofdkantoor van het moederbedrijf in Incheon, Zuid-Korea is gevestigd. Voor meer informatie, bezoek onze website op https://www.celltrionhealthcare.comPERSOONLIJKE GEGEVENS

‘Persoonlijke gegevens’ zijn gegevens die u identificeren als een individu of die betrekking hebben op een identificeerbare persoon. Er zijn ook ‘bijzondere categorieën’ met meer gevoelige persoonlijke gegevens die een hoger beschermingsniveau vereisen.

Persoonlijke gegevens die we kunnen verzamelen en gebruiken zijn onder meer:

• Uw naam, adres, contactgegevens zoals e-mailadressen en telefoonnummers, geboortedatum en geslacht;

• De algemene voorwaarden van uw dienstverband;

• Details van uw kwalificaties, vaardigheden, ervaring, opleiding en arbeidsverleden (inclusief dienstplicht zoals militaire dienst), inclusief start- en einddatums, vorige werkgevers en organisaties;

• Informatie over uw salaris, inclusief het recht op voordelen zoals pensioenen of verzekeringsdekking;

• Gegevens over uw bankrekening en burgerservicenummer;

• Informatie over uw burgerlijke staat, naaste familieleden, personen ten laste en noodcontacten;

• Informatie over uw nationaliteit en recht om te werken in het land van tewerkstelling;

• Gegevens over uw planning (werkdagen en werktijden) en aanwezigheid op het werk;

• Gegevens met betrekking tot door u opgenomen verlofperioden, met inbegrip van vakantie, ziekteverzuim, familiezaken en andere afwezigheden, evenals de reden voor de afwezigheid;

• Gegevens met betrekking tot eventuele disciplinaire of klachtenprocedures waarbij u betrokken bent geweest, inclusief eventuele waarschuwingen aan u en/of de bijbehorende correspondentie; of

• Evaluatie van uw prestaties, inclusief beoordelingen, prestatiebeoordelingen, prestatieverbeteringsplannen en bijbehorende correspondentie.

We kunnen ook ‘persoonlijk identificeerbare informatie’ (zoals uw rijbewijsnummer, paspoortnummer en burgerservicenummer) en de volgende ‘bijzondere categorieën’ van gevoelige persoonlijke informatie verzamelen, opslaan en gebruiken, waaronder:

• Informatie over medische of gezondheidsproblemen, inclusief of u een handicap heeft waarvoor de organisatie redelijke aanpassingen moet doen;

• Monitoringinformatie om eerlijke en gelijke kansen te waarborgen, inclusief informatie over uw etnische afkomst, seksuele geaardheid, gezondheid en religie of overtuiging; of

• Biometrische gegevens, waaronder vingerafdrukken, handgeometrie en monsters.

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden verzameld via sollicitatieformulieren of cv's, uw paspoort of andere persoonlijke identiteitsdocumenten die u heeft ingevuld aan het begin van of tijdens uw dienstverband en elke correspondentie met u, of via interviews, vergaderingen of andere beoordelingen.

Daarnaast kunnen we persoonlijke gegevens over u verzamelen van derden, zoals referenties die zijn verstrekt door voormalige werkgevers en informatie van leveranciers van achtergrondcontroles op de arbeidsmarkt.

Om ons persoonsgegevens te verstrekken of ons toestemming te geven om persoonlijke gegevens te verzamelen van andere personen dan uzelf, is een geldige bevoegdheid vereist zodat dit in overeenstemming met de relevante wetgeving gebeurt.

Over het algemeen zullen we de persoonlijke informatie die we over u verzamelen alleen gebruiken voor de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring; over elk ander niet genoemd doel zullen wij u uitleg geven op het moment dat uw persoonlijke informatie wordt verzameld. We kunnen uw persoonlijke gegevens echter ook gebruiken voor andere doeleinden die niet onverenigbaar zijn met de doeleinden die we u hebben bekendgemaakt als en waar dit is toegestaan door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

We gebruiken persoonlijke gegevens om:

• De arbeidsrelatie te beheren;

• Contractuele verplichtingen uit te voeren onder uw arbeidsovereenkomst;

• Te voldoen aan wettelijke/regelgevende verplichtingen.

We gebruiken persoonlijke gegevens waar nodig ook voor onze legitieme belangen en overschrijven uw gegevensbescherming of fundamentele rechten en vrijheden op elk moment voor, tijdens en na het einde van de arbeidsrelatie niet.

Onze contractuele verplichtingen omvatten:

• Betaling conform de arbeidsovereenkomst;

• Administratie en uitvoering (zoals uitkering, belasting, pensioen en verzekering).

Onze wettelijke/regelgevende verplichtingen omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

• Controle van het recht van een werknemer om in het land van tewerkstelling te werken;

• Naleving van arbeidswetten en andere toepasselijke wetten met betrekking tot werkgelegenheid.

Onze legitieme belangen omvatten:

• Rekruterings- en promotieprocessen uitvoeren;

• Het bijhouden van nauwkeurige en bijgewerkte arbeidsregistraties, contactgegevens (inclusief gegevens over met wie contact moet worden opgenomen in geval van nood) en registers van contractuele en wettelijke rechten van werknemers;

• Exploiteren en bijhouden van disciplinaire en klachtenprocedures om acceptabel gedrag op de werkplek te waarborgen;

• Exploiteren en bijhouden van de prestaties van medewerkers en gerelateerde processen voor het plannen van loopbaanontwikkeling en voor opvolgingsplanning en personeelsbeheer;

• Het uitvoeren en bijhouden van procedures voor afwezigheid en afwezigheidsbeheer om effectief personeelsbeheer mogelijk te maken en ervoor te zorgen dat werknemers de passende beloning of andere voordelen ontvangen waarop zij recht hebben;

• Het verkrijgen van advies op het gebied van gezondheid op het werk, zodat het beleid voldoet aan plichten tegenover personen met een handicap en aan de verplichtingen onder de toepasselijke wetgeving, en om ervoor te zorgen dat werknemers de juiste beloning of andere voordelen ontvangen waarop ze recht hebben;

• Exploiteren en bijhouden van andere soorten verlof (met inbegrip van moederschaps-, vaderschaps-, ouderschapsverlof en gedeeld ouderschapsverlof) om een doeltreffend personeelsbeheer te behouden, om ervoor te zorgen dat de organisatie haar taken met betrekking tot het recht op verlof nakomt en dat werknemers de passende beloning of andere voordelen ontvangen waarop zij recht hebben;

• Beheer van effectieve algemene HR- en bedrijfsadministratie;

• Op verzoek verstrekken van referenties voor huidige of voormalige werknemers;

• Reageren op en verdedigen tegen juridische claims;

• Handhaving en bevordering van gelijkheid op de werkplek.

Sommige speciale categorieën persoonsgegevens, zoals informatie over gezondheid of medische aandoeningen, worden verwerkt om verplichtingen met betrekking tot het arbeidsrecht na te komen (zoals die met betrekking tot werknemers met een handicap).

De organisatie verwerkt nog andere bijzondere categorieën persoonsgegevens, zoals informatie over etnische afkomst, seksuele geaardheid, gezondheid of religie of overtuiging; dit gebeurt met het oog op het bewaken van gelijke kansen. Gegevens die de organisatie voor dergelijke doeleinden gebruikt, worden geanonimiseerd. Medewerkers zijn volledig vrij om te beslissen of ze dergelijke gegevens al dan niet verstrekken en er zijn geen negatieve gevolgen als ze dit weigeren.

Persoonlijke gegevens worden opgeslagen in de HR-management- en IT-systemen van het bedrijf.PERSOONLIJKE GEGEVENS OPENBAAR MAKEN

We maken uw persoonlijke gegevens alleen openbaar als dit strikt noodzakelijk is, als volgt:

• Aan geselecteerde werknemers (inclusief uw managers en medewerkers van de afdelingen HR/Administratie/Finance/Account/IT, die allemaal een vertrouwelijkheidsovereenkomst hebben ondertekend) en onze dochterondernemingen/gelieerde ondernemingen voor de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring; of

• Aan serviceproviders die optreden namens ons en onze dochterondernemingen/gelieerde ondernemingen, zoals payrollserviceproviders, reisbureaus en IT-systeem- en gegevenshostingproviders. We kunnen uw gegevens ook delen met derden om voorafgaand aan uw dienstverband referenties van andere werkgevers te verkrijgen, evenals beroepsachtergrondcontroles van externe dienstverleners. Deze derde partijen zijn contractueel en wettelijk gevraagd om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonlijke gegevens te beschermen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

We gebruiken en delen ook uw persoonlijke gegevens wanneer wij dit noodzakelijk of gepast achten:

• (i) Om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving en onze wettelijke monitoring- en rapportageverplichtingen (waaronder mogelijk wetten buiten uw land van verblijf), (ii) om te reageren op verzoeken van openbare en overheidsinstanties (waaronder mogelijk autoriteiten buiten uw land van verblijf), (iii) om samen te werken met wetshandhaving, of (iv) om andere juridische redenen.RECHTSGROND VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE (alleen EER-werknemers)

Als u een bezoeker uit de Europese Economische Ruimte bent, hangt onze wettelijke basis voor het verzamelen en gebruiken van de persoonlijke informatie zoals hierboven beschreven af van de betreffende persoonlijke informatie en de specifieke context waarin we deze verzamelen.

We zullen over het algemeen echter alleen persoonlijke informatie van u verzamelen wanneer we de persoonlijke informatie nodig hebben om een contract met u uit te voeren, of wanneer de verwerking in ons legitieme belang is en niet wordt opgeheven door uw belangen op het gebied van gegevensbescherming of fundamentele rechten en vrijheden. In sommige gevallen kunnen we ook een wettelijke verplichting hebben om persoonlijke informatie te verzamelen.

Als we u vragen om persoonlijke informatie te verstrekken om te voldoen aan een wettelijke vereiste, zullen we dit op het relevante moment duidelijk maken en u adviseren over uw verplichting voor het verstrekken van uw persoonlijke informatie (en over mogelijke gevolgen van het niet verstrekken van uw persoonlijke gegevens).

Als we uw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken op basis van onze legitieme belangen (of die van een derde partij), zullen we u waarschuwen en verduidelijken wat op het relevante moment die legitieme belangen zijn.

Als u vragen heeft of meer informatie nodig heeft over de wettelijke basis waarop wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken, laat ons dat weten via de contactgegevens hieronder, bij ‘CONTACT MET ONS OPNEMEN’.INDIVIDUELE RECHTEN

Als u uw persoonlijke gegevens die u ons heeft verstrekt via een HR-manager wilt bekijken, verbeteren, bijwerken, verbergen, beperken of verwijderen, of als u een elektronische kopie van uw persoonlijke gegevens wenst te ontvangen met als doel ze te verzenden naar een ander bedrijf, kunt u contact met ons opnemen zoals aangegeven bij ‘CONTACT MET ONS OPNEMEN’. We zullen op uw verzoek reageren, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Vermeld in uw verzoek welke persoonlijke gegevens u wenst te wijzigen en of u ze uit onze database wilt laten verwijderen, of stel een bepaalde beperking voor ons gebruik in. Mogelijk moeten we uw identiteit verifiëren voordat we uw verzoek uitvoeren. We doen ons best om zo snel als redelijkerwijs mogelijk is op uw verzoek te reageren.

Wanneer u wordt gevraagd om persoonlijke gegevens te verstrekken, kunt u dit weigeren. Als u ervoor kiest om de benodigde informatie niet te verstrekken, kan dit echter onze mogelijkheid om u de gevraagde service te verlenen, beperken.

Houd er rekening mee dat we mogelijk bepaalde typen persoonlijke gegevens moeten bewaren voor archiveringsdoeleinden met betrekking tot uw verzoeken en gereageerde resoluties.GEGEVENSBEVEILIGING

We proberen redelijke organisatorische, technische en administratieve maatregelen te nemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Dit omvat het coderen van uw persoonlijke gegevens tijdens het transport en bij opslag.BEWAARPERIODE GEGEVENS

We bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig of toegestaan in het licht van het doel of de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen en zoals uiteengezet in deze privacyverklaring. De criteria die worden gebruikt om onze bewaartermijnen te bepalen, zijn onder meer: (i) de tijdsduur dat we een lopende arbeidsrelatie met u hebben; (ii) of er al dan niet een wettelijke verplichting is waaraan wij zijn onderworpen (zoals het bijhouden van een dienstverband en loonlijst); (iii) of retentie wenselijk is in het licht van onze juridische positie (zoals met betrekking tot de handhaving van de arbeidsovereenkomst, toepasselijke verjaringstermijn, geschillen of reglementair onderzoek).

Als we niet langer een legitiem zakelijk doel hebben om uw persoonlijke gegevens te verwerken, zullen we deze verwijderen of anonimiseren of, als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld als uw persoonlijke gegevens zijn opgeslagen in back-uparchieven), zullen we uw persoonlijke informatie veilig opslaan en uitsluiten van verdere verwerking totdat deze veilig kan worden verwijderd.INTERNATIONALE GEGEVENSOVERDRACHT

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen naar en verwerkt worden in andere landen dan het land waar u woonachtig bent. Deze landen kunnen gegevensbeschermingswetten hebben die verschillen van de wetten in uw land.

Celltrion Healthcare heeft zijn hoofdkantoor in Zuid-Korea. We kunnen uw persoonlijke gegevens voor legitieme doeleinden overdragen aan onze dochterondernemingen/gelieerde ondernemingen en externe dienstverleners over de hele wereld.

We hebben echter passende voorzorgsmaatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens beschermd blijven in overeenstemming met deze privacyverklaring. Dit omvat de implementatie van de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie voor de overdracht van persoonlijke informatie tussen onze groepsmaatschappijen, waarbij alle groepsmaatschappijen verplicht zijn de persoonlijke informatie vanuit de EER die zij verwerken te beschermen in overeenstemming met de gegevensbeschermingswetten van de Europese Unie.

Passende waarborgen zijn ook geïmplementeerd bij onze externe dienstverleners en partners. Verdere details, samen met onze modelcontractbepalingen, kunnen op verzoek worden verstrekt.UPDATES

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken als reactie op veranderende juridische, technische of zakelijke ontwikkelingen. Wanneer we onze privacyverklaring bijwerken, nemen we passende maatregelen om u te informeren in overeenstemming met het belang van de wijzigingen die we aanbrengen. We zullen uw toestemming vragen voor materiële wijzigingen in de privacyverklaring als en waar dit vereist is door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op de datum hierboven weergegeven bij ‘Laatst bijgewerkt’.CONTACT MET ONS OPNEMEN

Als u vragen of opmerkingen heeft over ons gebruik van uw persoonlijke gegevens, neem dan contact op met uw HR-manager of onze functionaris voor gegevensbescherming via de volgende gegevens: dpo.cthc.nl@celltrionhc.com

Als u inwoner bent van de EER, kunt u ook contact opnemen met onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming voor de EU/EER-regio via: DPO.CTHC@celltrionhc.com (Privaon : Hevosenkenkä 3, 02600 Espoo, Finland. +358 50 3281446).

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming, zoals voor EER-inwoners: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_nl

Privacyverklaring voor rapportage inzake bijwerkingen, klachten en vragen


Laatst bijgewerkt: augustus 2020INLEIDING

Deze privacyverklaring is bedoeld voor personen die bijwerkingen melden, klachten indienen of medische informatie aanvragen, of het onderwerp zijn van dergelijke rapporten/voorleggingen/verzoeken.

Deze privacyverklaring wordt verstrekt door Celltrion Healthcare Co., Ltd. (hierna ‘Celltrion Healthcare’ of ‘wij’ genoemd) en haar dochterondernemingen/filialen om uit te leggen wie we zijn, hoe we persoonlijke gegevens over u verzamelen, evenals hoe u uw rechten inzake privacy kunt uitoefenen. Als u vragen of opmerkingen heeft over ons gebruik van uw persoonlijke gegevens, of als u een van uw rechten wilt uitoefenen, inclusief, maar niet beperkt tot, bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens op de manieren die we hier beschrijven, neem dan contact met ons op via de gegevens aan het einde van deze privacyverklaring.

Celltrion Healthcare doet haar best om uw rechten inzake privacy te beschermen.WIE WIJ ZIJN

Celltrion Healthcare is een farmaceutisch bedrijf dat wereldwijd actief is en waarvan het hoofdkantoor van het moederbedrijf in Incheon, Zuid-Korea is gevestigd. Voor meer informatie, bezoek onze website op https://www.celltrionhealthcare.comPERSOONLIJKE GEGEVENS

‘Persoonlijke gegevens’ kunnen verwijzen naar gegevens die iemand identificeren als een individu of die betrekking hebben op een identificeerbare persoon.

Persoonlijke gegevens die we kunnen verzamelen en gebruiken zijn onder meer:

• Informatie over personen die bijwerkingen melden of vragen stellen over medische informatie of klachten melden over de productkwaliteit, zoals zorgprofessionals en verzorgers. De informatie bevat uw naam, telefoonnummer, e-mailadres en/of postadres en werkplek (voor zorgprofessionals);

• Informatie over de patiënt, inclusief naam, patiëntnummers, leeftijd, geboortedatum, geslacht, gewicht, lengte, ras, zwangerschap en/of borstvoeding, en strikt noodzakelijke beroepsgegevens voor de evaluatie van de bijwerking; of

• Strikt noodzakelijke of relevante gegevens, voor de doeleinden beschreven in deze privacyverklaring, betrekking hebbend op gegevens over de gezondheid van de patiënt of levensstijl, inclusief, maar niet beperkt tot, de aard van bijwerkingen, onderzoeksresultaten, persoonlijke of familiale medische geschiedenis, ziekten of bijbehorende gebeurtenissen, risicofactoren, informatie over het gebruik van medicijnen en beheer van de behandeling, lichaamsbeweging, dieet, eetgedrag, seksueel gedrag/anticonceptie en consumptie van tabak, alcohol en drugs.

We kunnen om aanvullende informatie vragen als dat nodig is. Als we u vragen om andere persoonlijke informatie te verstrekken, die hierboven niet is beschreven, zullen de gevraagde specifieke informatie en de redenen waarom we deze nodig hebben, u duidelijk worden gemaakt op het moment dat we uw persoonlijke informatie verzamelen.

Om ons persoonsgegevens te verstrekken of ons toestemming te geven om persoonlijke gegevens te verzamelen van andere personen dan uzelf, is een geldige bevoegdheid vereist zodat dit in overeenstemming met de relevante wetgeving gebeurt.

Over het algemeen zullen we de persoonlijke informatie die we over u verzamelen alleen gebruiken voor de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring; over elk ander niet genoemd doel zullen wij u uitleg geven op het moment dat uw persoonlijke informatie wordt verzameld. We kunnen uw persoonlijke gegevens echter ook gebruiken voor andere doeleinden die niet onverenigbaar zijn met de doeleinden die we u hebben bekendgemaakt (zoals archiveringsdoeleinden, wetenschappelijke of historisch-onderzoekdoeleinden of statistische doeleinden) als en waar dit is toegestaan door de toepasselijke gegevensbeschermingswetten.GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen verwerken zoals vereist door contractuele of wettelijke/regelgevende verplichtingen; of voor ons legitieme belang.

We gebruiken persoonlijke gegevens voor:

• Bewaken van de veiligheid van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen, waaronder het opsporen, beoordelen, opvolgen en voorkomen van bijwerkingen en het melden van bijwerkingen aan gezondheidsinstanties;

• Reageren op vragen met betrekking tot medische informatie, waaronder, maar niet beperkt tot, de beschikbaarheid van producten, klinische gegevens, dosering en toediening, formulering en stabiliteit, en interacties met andere geneesmiddelen, voedingsmiddelen en aandoeningen;

• Reageren op kwaliteitsklachten met betrekking tot onze producten, zoals elk falen in kwaliteit en/of effectiviteit, stabiliteit, betrouwbaarheid, veiligheid, prestaties of gebruik;

• Andere vragen of verzoeken beantwoorden en onze producten en diensten verbeteren;

• Aan ons beleid en de lokale wettelijke, regelgevende en nalevingsvereisten voldoen;

• Audits uitvoeren en rechtszaken verdedigen.

De persoonlijke gegevens die u en andere personen verstrekken, kunnen worden verzameld. We kunnen dergelijke geaggregeerde gegevens voor elk doel gebruiken en bekendmaken. Geaggregeerde gegevens identificeren u of een andere persoon niet persoonlijk.PERSOONLIJKE GEGEVENS OPENBAAR MAKEN

We onthullen of dragen geen persoonlijke gegevens over aan derden anders dan die vermeld in deze privacyverklaring.

Persoonlijke gegevens worden toegankelijk gemaakt voor of overgedragen aan:

• Onze werknemers (inclusief die van de afdelingen Medical, Quality, Legal en Compliance) en andere bedrijven van de Celltrion Group (met name Celltrion Inc., de fabrikant van onze producten)

• Andere farmaceutische en medische-hulpmiddelenbedrijven als de bijwerking, het verzoek om informatie of een klacht betrekking heeft op een van hun producten

• Dienstverleners die optreden namens ons en onze dochterondernemingen/gelieerde ondernemingen, zoals IT-systeem- en datahostingproviders, en dienstverleners voor de verwerking van ongewenste voorvallen. Deze derde partijen zijn contractueel en wettelijk verplicht om de vertrouwelijkheid en veiligheid van persoonlijke gegevens te beschermen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving

Persoonlijke gegevens worden gedeeld met:

• Zorgprofessionals die betrokken zijn bij een bijwerking, een verzoek om informatie of een klacht

• Een nationale en/of internationale regelgevings-, handhavings-, overheidsinstantie of rechtbank waar wij op grond van toepasselijke wet- of regelgeving of op hun verzoek daartoe verplicht zijn, waaronder het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) dat de EudraVigilance-database beheert (bezoek voor meer informatie https://www.ema.europa.eu), de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) die het Adverse Event Reporting System beheert (voor meer informatie, bezoek https://open.fda.gov/data/faers/) en het Korea Institute of Drug Safety & Risk Management (KIDS) dat het Korea Adverse Event Reporting System beheert (voor meer informatie bezoek https://kaers.drugsafe.or.kr/)

We maken uw persoonlijke gegevens ook bekend wanneer wij dit noodzakelijk of gepast achten:

• (i) Om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, evenals aan onze wettelijke monitoring- en rapportageverplichtingen (waaronder mogelijk ook wetten buiten uw land van verblijf), (ii) om te reageren op verzoeken van zowel openbare als overheidsinstanties (waaronder mogelijk ook autoriteiten buiten uw land van verblijf), (iii) om samen te werken met wetshandhavers, of (iv) voor andere juridische doeleinden.RECHTSGROND VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE (alleen EER persoonlijk)

Als u een bezoeker uit de Europese Economische Ruimte bent, hangt onze wettelijke basis voor het verzamelen en gebruiken van de persoonlijke informatie zoals hierboven beschreven af van de betreffende persoonlijke informatie en de specifieke context waarin we deze verzamelen.

We zullen over het algemeen echter alleen persoonlijke informatie van u verzamelen als we uw toestemming hebben om dit te doen, waar het nodig is om een contract met u uit te voeren, of als de verwerking in ons legitieme belang is en niet wordt opgeheven door uw belangen op het gebied van gegevensbescherming of fundamentele rechten en vrijheden. In een enkel geval moeten we mogelijk persoonlijke informatie van u verzamelen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of om uw vitale belangen of die van een andere persoon te beschermen (bijvoorbeeld om patiënten te informeren over mogelijke bijwerkingen die verband houden met de medicijnen die ze gebruiken).

Als we u vragen persoonlijke informatie te verstrekken om te voldoen aan een wettelijke vereiste of voor contactdoeleinden, zullen we dit op het relevante moment duidelijk maken en u adviseren over uw verplichting voor het verstrekken van uw persoonlijke informatie (en over de mogelijke gevolgen van het niet verstrekken van uw persoonlijke gegevens).

Evenzo, als we uw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken op basis van onze legitieme belangen (of die van een derde partij), zullen we u waarschuwen en verduidelijken wat die legitieme belangen op het relevante moment zijn

Als u vragen heeft of meer informatie nodig heeft over de wettelijke basis waarop wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken, neem dan contact met ons op via ‘CONTACT MET ONS OPNEMEN’ hieronder.INDIVIDUELE RECHTEN

Als u de persoonlijke gegevens die u ons heeft verstrekt wilt bekijken, corrigeren, bijwerken, verbergen, beperken of verwijderen, of als u wilt vragen om een elektronische kopie van dergelijke persoonlijke gegevens te ontvangen met als doel die te verzenden naar een ander bedrijf, kunt u contact met ons opnemen zoals aangegeven bij ‘CONTACT MET ONS OPNEMEN’. We zullen op uw verzoek reageren, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Vertel ons in uw verzoek welke persoonlijke gegevens u wilt wijzigen en of u ze uit onze database wilt laten verwijderen, of stel een bepaalde beperking voor ons gebruik van uw gegevens in. Mogelijk moeten we uw identiteit verifiëren voordat we uw verzoek uitvoeren. We doen ons best om zo snel als redelijkerwijs mogelijk is op uw verzoek te reageren.

Wanneer u wordt gevraagd om persoonlijke gegevens te verstrekken, kunt u dit weigeren. Als u ervoor kiest om de benodigde informatie niet te verstrekken, kan dit echter onze mogelijkheid om u de gevraagde service te verlenen, beperken.

Houd er rekening mee dat we mogelijk een bepaald type persoonlijke gegevens moeten bewaren voor archiveringsdoeleinden.GEGEVENSBEVEILIGING

We proberen redelijke organisatorische, technische en administratieve maatregelen te nemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Dit omvat het coderen van uw persoonlijke gegevens tijdens het transport en bij opslag.BEWAARPERIODE GEGEVENS

We bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig of toegestaan in het licht van het doel of de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen en zoals uiteengezet in deze privacyverklaring. De criteria die worden gebruikt om onze bewaartermijnen te bepalen, zijn: (i) de tijdsduur dat u een voortdurende relatie met ons onderhoudt; (ii) of er al dan niet een wettelijke verplichting is waaraan wij zijn onderworpen; of (iii) of retentie raadzaam is in het licht van onze juridische positie (zoals met betrekking tot de toepasselijke verjaringstermijn, geschillen of reglementair onderzoek).

Als het niet nodig is om uw persoonlijke gegevens te verwerken voor legitieme zakelijke doelen, zullen we deze verwijderen of anonimiseren of, als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld als uw persoonlijke gegevens zijn opgeslagen in back-uparchieven), zullen we uw persoonlijke informatie veilig opslaan en uitsluiten van verdere verwerking totdat deze veilig kan worden verwijderd.INTERNATIONALE GEGEVENSOVERDRACHT

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen naar en verwerkt worden in andere landen dan het land waar u woonachtig bent. Deze landen kunnen gegevensbeschermingswetten hebben die verschillen van de wetten in uw land.

We hebben echter passende voorzorgsmaatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens beschermd blijven in overeenstemming met deze privacyverklaring. Dit omvat de implementatie van de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie voor de overdracht van persoonlijke informatie tussen onze groepsmaatschappijen, waarbij alle groepsmaatschappijen verplicht zijn de persoonlijke informatie vanuit de EER die zij verwerken te beschermen in overeenstemming met de gegevensbeschermingswetten van de Europese Unie.

Passende waarborgen zijn ook geïmplementeerd bij onze externe dienstverleners en partners. Verdere details, samen met onze modelcontractbepalingen, kunnen op verzoek worden verstrekt.UPDATES

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken als reactie op veranderende juridische, technische of zakelijke ontwikkelingen. Wanneer we onze privacyverklaring bijwerken, nemen we passende maatregelen om u te informeren over het belang van de wijzigingen die we aanbrengen. We zullen uw toestemming vragen voor materiële wijzigingen in de privacyverklaring als en waar dit vereist is door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op de datum hierboven weergegeven bij ‘Laatst bijgewerkt’.CONTACT MET ONS OPNEMEN

Als u vragen of opmerkingen heeft over ons gebruik van uw persoonlijke gegevens, neem dan contact op met onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming via de volgende contactgegevens: dpo.cthc.nl@celltrionhc.com

Als u inwoner bent van de EER, kunt u ook contact opnemen met onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming voor de EU/EER-regio via: DPO.CTHC@celltrionhc.com (Privaon : Hevosenkenkä 3, 02600 Espoo, Finland. +358 50 3281446).

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming, zoals voor EER-inwoners: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_nl

Cookie-technologie helpt ons om u de best mogelijke ervaring te bieden wanneer u deze website bezoekt. Als u doorgaat zonder uw instellingen te wijzigen, gaat u akkoord met de cookies op deze website. Raadpleeg ons privacybeleid via de link onderaan de paginavoor meer informatie over ons cookiebeleid.