GO Main Menu Go Main Contents Go Bottom Menu

Celltrion Healthcare Co., Ltd. (‘Celltrion Healthcare’) onderhoudt deze website.

Door deze website te gebruiken, accepteert u de informatie, producten en diensten die hier worden aangeboden ‘zoals deze is’ en erkent u dat noch Celltrion Healthcare, noch hun agenten, gelieerde ondernemingen, partners of licentiegevers de informatie, producten en diensten verstrekken voor de doeleinden om u medisch advies te geven, omdat het materiaal op deze site alleen bedoeld is als informatief of als educatief hulpmiddel en niet als medisch advies. Celltrion Healthcare geeft geen expliciete of impliciete garantie inzake de nauwkeurigheid, inhoud, volledigheid, betrouwbaarheid, bruikbaarheid of legaliteit van de informatie op deze website, inclusief, zonder beperking, de garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk op eigendomsrechten. Vertrouw niet op de materialen bij het nemen van een beslissing over een behandelplan, gebruik van medicatie of op enig ander medisch advies over de materialen. Celltrion Healthcare dringt er tevens sterk op aan dat u een erkende arts raadpleegt aangaande alle voor u beschikbare behandelingsopties. Deze website kan informatie bevatten over producten die zijn gericht op een breed publiek en een scala aan locaties, en kan productdetails of -informatie bevatten die niet is goedgekeurd in landen of regio's buiten de doelgroep. Neem gerust een kijkje. Door uw toegang en gebruik accepteert u, zonder beperking, de voorwaarden van ons privacybeleid en onze gebruiksvoorwaarden. Celltrion Healthcare is niet verantwoordelijk voor beschikbaarheid van dergelijke informatie die niet voldoet aan de toepasselijke wettelijke procedure, regelgeving of gebruik in uw land van herkomst. Celltrion Healthcare of haar agenten, gelieerde ondernemingen, partners of licentiegevers zijn in geen geval aansprakelijk voor directe, bijzondere, indirecte, incidentele of gevolgschade of andere schade als gevolg van verlies bij het gebruik van onze websites, hetzij door een contractuele handeling, schending van garantie, nalatigheid of andere onrechtmatige daad die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de materialen op deze website.

Cookie-technologie helpt ons om u de best mogelijke ervaring te bieden wanneer u deze website bezoekt. Als u doorgaat zonder uw instellingen te wijzigen, gaat u akkoord met de cookies op deze website. Raadpleeg ons privacybeleid via de link onderaan de paginavoor meer informatie over ons cookiebeleid.